Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η Αχτένιστη Αγελάδα

2 ώρες

Η Αγελάδα και οι φίλοι της!

30λεπτά

Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν τη σωστή λέξη με βάση τα στοιχεία που είδαν και άκουσαν στο βίντεο της Φάσης 1, αλλά και στις υπόλοιπες.


Βρες τη σωστή λέξη!


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αχτένιστη Αγελάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
215