Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η Αχτένιστη Αγελάδα

2 ώρες

Ποιες λέξεις ξεκινούν από τη φωνούλα Α. Ποιες όχι;

10λεπτά

Σε αυτή τη δραστηριότητα δίνονται εικόνες αντικειμένων που αρχίζουν από Α και περιέχονται στο βίντεο της Αχτένιστης Αγελάδας.  Δίνονται επίσης και εικόνες από αντικείμενα των οποίων το όνομα ξεκινά από άλλα φωνήματα. Τα νήπια καλούνται να τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή στήλη.


Βάλε τις λέξεις που ξεκινούν με τη φωνούλα Α, στη στήλη του Α.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αχτένιστη Αγελάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
212