Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η Αχτένιστη Αγελάδα

2 ώρες

Παρακολούθηση βίντεο

20λεπτά

Τα νήπια παρακολουθούν το βίντεο για τη φωνούλα Α. Σε αυτό επισημαίνονται οι λέξεις που ξεκινούν απο το συγκεκριμένο φώνημα.


Ας δούμε την περιπέτεια της Αχτένιστης Αγελάδας


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αχτένιστη Αγελάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
211