Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η Αχτένιστη Αγελάδα

2 ώρες

Αντιστοίχιση αντικειμένου - λέξης από Α.

15λεπτά

Σε αυτή τη δραστηριότητα δίνονται εικόνες αντικειμένων που αρχίζουν από Α και περιέχονται στο βίντεο της Αχτένιστης Αγελάδας. Δίνονται επίσης και οι λέξεις που αντιστοιχούν σε αυτά τα αντικείμενα. Τα νήπια καλούνται να κάνουν την αντιστοίχιση λέξης σε σωστή εικόνα.


Βάλε τη λέξη κάτω από το αντικείμενο που ταιριάζει.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αχτένιστη Αγελάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
214