Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η Αχτένιστη Αγελάδα

2 ώρες

Αναγνώριση γράμματος Α

15λεπτά

Τα παιδιά αναγνωρίζουν και επισημαίνουν το γράμμα Α σε τμήμα κείμενου της "Αχτένιστης αγελάδας".


Η Αχτένιστη Αγελάδα: ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αχτένιστη Αγελάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
213