Φάση Σεναρίου

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα

3 ώρες

Μελέτη της ιστορίας του Άδραστου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1i_omada.docx

Σε αυτή την αρχική φάση του σεναρίου οι μαθητές που αποτελούν την 1η Ομάδα Εργασίας (Ομάδα Μελετητών της ιστορίας του Άδραστου) μελετούν και αναλύουν την περίπτωση της ιστορίας του Άδραστου, όπως την αφηγείται ο Ηρόδοτος στις ιστορίες του. Για το λόγο αυτό μελετώνται τα σχετικά αποσπάσματα που παρατίθενται από τη συγκεκριμένη ομάδα και στη συνέχεια σχολιάζονται. Σκοπός είναι η πρόκληση προβληματισμού περί της έννοιας της ηθικής πράξης στη φιλοσοφία και η διάνοιξη νέων δρόμων ερμηνείας τους.


Η ιστορία του Άδραστου

Μελετήστε την ιστορία του Άδραστου και συμπληρώστε το σχετικό Φύλλο Εργασίας

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
329