Φάση Σεναρίου

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα

3 ώρες

Ομαδική Εργασία: Συγκριτική εξέταση των ιστοριών

30λεπτά

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ως ολομέλεια της τάξης αφού συγκρίνουν τις 2 ιστορίες καταλήγουν σε συμπεράσματα τα οποία και αιτιολογούν με βάση τη θεωρία της μεσότητας του Αριστοτέλη. Ποιο είναι το άκρο στο οποίο φτάνει ο Άδραστος και σε ποια άκρα φτάνει αντίστοιχα ο Αλκιβιάδης; Ποιες είναι οι προτάσεις του Αριστοτέλη για αντίστοιχες περιπτώσεις και πως τις ερμηνεύει με βάση τη θεωρία του περί μεσότητας; Στη συνέχεια αφού καταγράψουν ολοκληρωμένα τις σκέψεις τους, τις εκθέτουν αιτιολογημένα στην ολομέλεια της τάξης τους.


Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
332