Φάση Σεναρίου

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα

3 ώρες

Η θεωρία του Αριστοτέλη περί μεσότητας

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
3i_omada.docx

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές που αποτελούν την 3η Ομάδα (Ομάδα Μελετητών θεωρίας του Αριστοτέλη περί μεσότητας) μελετούν βασικά αποσπάσματα της θεωρίας του Αριστοτέλη περί μεσότητας με τη βοήθεια του καθηγητή τους. Σκοπός είναι η θεωρία του Αριστοτέλη να γειωθεί στη βάση των 2 προγενέστερων περιπτώσεων που εξετάστηκαν, δηλαδή τόσο της ιστορίας του Άδραστου όσο και της ιστορίας του Αλκιβιάδη και να προταθεί η συγκεκριμένη φιλοσοφική θεωρία ως σχήμα ερμηνείας αυτών. Εφαρμόζοντας τη θεωρία του Αριστοτέλη περί μεσότητας, τι θα μπορούσε να είχε αποφύγει ο Άδραστος και τι ο Αλκιβιάδης; Συμπληρώνεται το αντίστοιχο 3ο Φύλλο Εργασίας.


Η θεωρία του Αριστοτέλη περί μεσότητας

Μελετήστε τη θεωρία περί μεσότητας του Αριστοτέλη

Χρησιμοποιούμε το Αρχαίο Ελληνικό κείμενο σε περίπτωση που δουλεύουμε το σενάριο διαθεματικά (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα). Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιούμε μόνο το αντίστοιχο Νεοελληνικό.

Η απόκτηση των ηθικών αρετών κατά τον Αριστοτέλη


Η μεσότητα ως εχέγγυο απόκτησης ηθικών αρετών


Η απόκτηση των ηθικών αρετών κατά τον Αριστοτέλη


Παράγοντες που καθορίζουν την ηθική ποιότητα μιας πράξης


Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
331