Φάση Σεναρίου

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα

3 ώρες

Αναζήτηση παράλληλων δρόμων φιλοσοφικής ηθικής

15λεπτά

Σε αυτή την τελευταία φάση των συμπερασμάτων οι μαθητές αναζητούν παράλληλες φιλοσοφικές θεωρίες περί ηθικής και κλείνουν το σενάριο οι ίδιοι με την αξιολόγηση αυτών των θεωριών. Μια εναλλακτική θεώρηση της θεωρίας του Αριστοτέλη περί μεσότητας και ηθικής αποτελεί η θεωρία του Επίκουρου η οποία και συζητείται στην τάξη.


Αναζήτηση παράλληλων δρόμων φιλοσοφικής ηθικής


Αναζητήστε το όνομα του Φιλοσόφου και πληροφορίες για τη θεωρία του στα σωζόμενα αποσπάσματα του έργου του "Περί φύσεως"

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
333