Φάση Σεναρίου

Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)

Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα

3 ώρες

Μελέτη της ιστορίας του Αλκιβιάδη

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
2o_omada.docx

Σε αυτή τη φάση σχηματίζεται η 2η Ομάδα Εργασίας (Ομάδα Μελέτης ιστορίας Αλκιβιάδη), η οποία μελετά την περίπτωση του Αλκιβιάδη από την οπτική της ηθικής πράξης μέσα από τα κείμενα της ιστορίας του Θουκυδίδη.  Αφού προκληθεί προβληματισμός για το θέμα, ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές της ομάδας αυτής και ταυτόχρονα συμπληρώνεται το 2ο Φύλλο Εργασίας. Σκοπός είναι να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αλκιβιάδη και οι επιπτώσεις της δράσης του σε σχέση με διλημματικές καταστάσεις της ηθικής φιλοσοφίας.


Ο χαρακτήρας και τα κίνητρα των πράξεων του Αλκιβιάδη

Μελετήστε το κείμενο σχετικά με το χαρακτήρα και τα κίνητρα των πράξεων του Αλκιβιάδη

Μελετήστε το Αρχαίο Ελληνικό κείμενο σε περίπτωση που εργάζεστε διαθεματικά με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Σε αντίθετη περίπτωση μελετήστε μία από τις δύο μεταφράσεις του κειμένου.

Η απόφαση των Αθηναίων να εκστρατεύσουν στη Σικελία

Μελετήστε το κείμενο σχετικά με την απόφαση των Αθηναίων να εκστρατεύσουν στη Σικελία

Δουλέψτε με το Αρχαιοελληνικό κείμενο σε περίπτωση που θέλετε να εργαστείτε διαθεματικά με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Σε αντίθετη περίπτωση εργαστείτε μόνο με τις μεταφράσεις.

Οι Λακεδαιμόνιοι ακολουθούν τις συμβουλές του Αλκιβιάδη

Μελετήστε το κείμενο σχετικά με την απόφαση των Λακεδαιμονίων να ακολουθήσουν τις συμβουλές του Αλκιβιάδη

Μελετήστε το Αρχαιοελληνικό κείμενο σε περίπτωση που εργάζεστε διαθεματικά με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιήστε μόνο την/τις μετάφραση/σεις.

Ο Αλκιβιάδης αποτρέπει εμφύλια ρήξη

Μελετήστε το κείμενο σχετικά με την αποτροπή από τον Αλκιβιάδη εμφύλιας ρήξης

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
330