Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Χρήση του Διαδικτύου από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

3 ώρες

Μελέτη Θέματος-Εργασία σε ομάδες

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
2o_fyllo_ergasias.docx 2o_fyllo_ergasias-apantiseis.docx

Καθημερινά οι μαθητές περιηγούνται αναζητώντας πληροφορίες ή και παίζοντας παιχνίδια σε νέες και πολλές φορές άγνωστες σελίδες του διαδικτύου. Επιπλεόν πολλές φορές χρησιμοποιούν πληροφορίες από μη αξιόπιστες πηγές. Για το λόγο αυτό είναι σαφές ότι θα πρέπει να κατακτηθεί η δεξιότητα αξιολόγησης των ιστοσελίδων από τα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός ξεκινά μια επιχειρηματολογική συζήτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο καθώς και πως μπορούμε να εντοπίσουμε τις ορθές και έγκυρες πληροφορίες. Οι απόψεις καταγράφονται στον πίνακα της τάξης με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ζητά να καταγραφούν οι όποιες ανακρίβειες και οι αναληθείς πληροφορίες που συνάντησαν οι μαθητές και να καταγραφούν και αυτές στον πίνακα της τάξης.

Στην συνέχεια ορίζονται οι κανόνες αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας σε συζήτηση με τους μαθητές και καταγραφή των κανόνων στον πίνακα της τάξης μέσω της ιδεοθύελλας.

Π.χ.: Πατρότητα πηγής. Ενημέρωση ιστοχώρου. Αντικειμενικότητα. Αξιοπιστία. Εσωτερική αξιολόγηση.

Οι μαθητές ακολούθως με τον εκπαιδευτικό μεταφέρονται στην αίθουσα της πληροφορικής όπου με τη βοήθειά χωρίζονται του σε ομάδες και τους δίδεται μια αποστολή καταγραφής των βημάτων αναζήτησης μιας ακριβούς και μη πληροφορίας καθώς και των κανόνων αξιολόγης των ιστοσελίδων μέσω του φύλλου εργασἰας. Οδηγἰες και απαντήσεις υπάρχουν στο φύλλο εργασιών με τις απαντήσεις.

Βήματα εύρεσης και καταγραφής ορθών πληροφοριών

Βήματα εύρεσης και καταγραφής ανακριβών και αναληθών πηγών και πληροφοριών

Αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας

Σύνοψη και βήματα ορθής χρήσης του Διαδικτύου


Γνωρίζω το Διαδίκτυο

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν τις κατάλληλες απαντήσεις βάση θεματικής

Οι ασκήσεις μπορούν να αποτελέσουν και βήμα για διάλογο και σχολιασμό

Γνωρίζω το Διαδίκτυο 2

Ακολουθεί η ερώτηση για τη δεύτερη θεματική, την αξιολόγηση ιστοσελίδας

Η άσκηση προσφέρει τροφή για σκέψη και σχολιασμό.

Γνωρίζω το Διαδίκτυο 3

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές σε μια άσκηση για την εύρεση των ανακριβών πληροφοριών από το Διαδίκτυο

Η άσκηση προσφέρει τροφή για σκέψη και σχολιασμό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χρήση του Διαδικτύου από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
572