Βιομηχανικό σχέδιο και τέχνη

Καλλιτεχνική Παιδεία (Γενικό Λύκειο)

Βιομηχανικό σχέδιο και τέχνη

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο παρουσιάζει τη θεμελίωση της σύγχρονης αισθητικής αντίληψης μέσα από την εξέταση του Κρύσταλ Πάλας ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού έργου της νεώτερης εποχής και την επισκόπηση σημαντικών καλλιτεχνικών σταθμών της νεώτερης τέχνης και συγκεκριμένα την επισκόπηση του κινήματος της Αρ Νουβώ, της Σχολής Μπαουχάουζ και του κινήματος της Ποπ Αρτ.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν πως η τέχνη επηρεάζεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας, την χρήση νέων υλικών και καταναλωτικών προτύπων. Τη σχέση της τέχνης με την τεχνική και το βιομηχανικό σχεδιασμό.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνική Παιδεία > Εικαστικά > Εικαστικές Τέχνες και Τεχνολογία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κρύσταλ Πάλας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Aρ Nουβώ
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Σχολή του Μπαουχάουζ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Το ντιζάιν και η Ποπ Αρτ
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να διακρίνουν την διαφορά ανάμεσα στην τέχνη και την χρηστικότητα.
Να εντοπίζουν τα αισθητικά χαρακτηριστικά σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Να πειραματιστούν στη σχεδίαση ενός χρηστικού αντικειμένου και στη δημιουργία προσωπικών προτάσεων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
χρηστικότητα, βιομηχανικό σχέδιο, αρ νουβώ, βιομηχανικό αντικείμενο, μοντέλο, μαζική αναπαραγωγή, καταναλωτική κουλτούρα, λιτή γραμμή.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικό πίνακα ή βίντεο προτζέκτορα, δίκτυο υπολογιστών, σύνδεση με το διαδίκτυο, εκτυπωτή Α4, σχεδιαστήρια, βιβλία τέχνης, χαρτιά – χαρτόνια (λευκά και χρωματιστά), υλικά ανακύκλωσης, σύρμα, ριζόχαρτο, κόλα, ψαλίδι, τέμπερες, πινέλα, μολύβια 2Β, 4Β.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βιομηχανικό σχέδιο και τέχνη» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).