Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)

2 ώρες

Παρουσίαση του θέματος

32λεπτά

Σε αυτή τη φάση θα έρθετε σε επαφή και θα μελετήσετε στην έννοια του χρόνου λειτουργίας μιας μηχανής εσωτερικής καύσης καθώς και τον τρόπο λειτουργίας μιας 4-χρονης βενζινομηχανής.

Στους κυλίνδρους των κινητήρων εσωτερικής καύσης γίνονται μια σειρά από εργασίες που επαναλαμβάνονται και σε συνεργασία με τον μηχανισμό εμβόλου - διωστήρα - στροφαλοφόρου άξονα, επιτυγχάνεται η παραγωγή μηχανικού έργου.

Στον τετράχρονο κύκλο η λειτουργία του κινητήρα αποτελείται από 4 στάδια.
1.   Χρόνος Εισαγωγής
Με ανοικτή την βαλβίδα εισόδου το έμβολο κατέρχεται, κατά τον χρόνο εισαγωγής. Το κενό που δημιουργείται προκαλεί αναρρόφηση μίγματος ατμών βενζίνης και αέρα.
2.   Χρόνος συμπίεσης
Το μίγμα συμπιέζεται καθώς το έμβολο ανέρχεται κατά τον χρόνο συμπίεσης με κλειστές βαλβίδες. Με το τέλος του χρόνου αυτού, το μίγμα αναφλέγεται με τη βοήθεια ηλεκτρικού σπινθήρα.
3.   Χρόνος καύσης - εκτόνωσης
Κατά τον χρόνο ισχύος οι βαλβίδες παραμένουν κλειστές. Γίνεται ανάφλεξη του μίγματος αέρα - καυσίμου και τα καυσαέρια που δημιουργούνται από την καύση πιέζουν την κεφαλή του εμβόλου και το αναγκάζουν να κινηθεί προς το ΚΝΣ.
4.   Χρόνος Εξαγωγής
Κατά τον χρόνο εξαγωγής, το ανερχόμενο έμβολο αναγκάζει τα προϊόντα της καύσης να εξέλθουν από την ανοικτή βαλβίδα εξόδου

Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι εργασίες που γίνονται σε κάθε χρόνο.

 


Ορισμός του χρόνου "STROKE"


Χρόνος - Stroke


Λειτουγία 4-χρονου κινητήρα

Παρακάτω παρουσιάζονται οι εργασίες που γίνονται στην θεωρητική λειτουργία ενός 4-χρονου βενζινοκινητήρα.

Εισαγωγή


2ος Χρόνος: ΣΥΜΠΙΕΣΗ


ΣΥΜΠΙΕΣΗ


3ος Χρόνος: ΚΑΥΣΗ - ΕΚΤΟΝΩΣΗ


ΚΑΥΣΗ - ΕΚΤΟΝΩΣΗ


4ος χρόνος: ΕΞΑΓΩΓΗ


ΕΞΑΓΩΓΗ


Κυκλος λειτουργίας 4-χρονου βενζινοκινητήρα.


Θεωρητικό διάγραμμα 4-χρονου βενζινοκινητήρα - Διαγραμμα P-V

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται ο θεωρητικός κύκλος λειτουργίας ενός 4-χρονου βενζινοκινητήρα και οι θερμοδυναμικές μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του σε διάγραμμα P-V.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
795