Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)

2 ώρες

Εφαρμογή τελικής αξιολόγησης

10λεπτά

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές έχοντας μελετήσει το επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που τους δόθηκε καλούνται να ολοκληρώσουν την ενότητα εκτελώντας τις παρακάτω δραστηριότητες αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν εάν έχουν πετύχει τους στόχους της διδασκαλίας.


Δραστηριότητες Αξιολόγησης


Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Αξιολογείστε ώς προς την ορθότητα τους τις παρακάτω προτάσεις.

Δραστηριότητα Συμπήρωσης Κενών

Σε αυτή τη δραστηριότητα καλείστε να συμπληρώσετε με την κατάλληλη λεξη τα κενά των προτάσεων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
798