Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)

2 ώρες

Ενδιάμεση αξιολόγηση

20λεπτά

Αφού έχετε μελετήσει το θεωρητικό υπόβαθρο της λειτουργίας ενός 4-χρονου βενζινοκινητήρα καλείστε να εκτελέσετε τις παρακάτω δραστηριότητες αξιολόγησης. Με αυτές τις δραστηριότητες θα μπορέσετε να ελέγξετε τη μαθησιακή σας πρόοδο, δηλαδή εάν έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας ενός 4-χρονου βενζινοκινητήρα και αν έχετε κατακτήσει τους μαθησιακούς στόχους που θέσαμε στην αρχή της διδασκαλίας.


Ερωτήσεις Αξιολόγησης


Ερωτήσεις Αξιολόγησης Σωστόυ - Λάθους.


Εαν ολοκληρώσατε με επιτυχία τις παραπάνω δραστηριότητες αξιολόγησης, μπορείτε να παρακολουθήσετε και να μελετήσετε την επόμενη παρουσίαση που θα σας εισάγει στην πραγματική λειτουργία ενός 4-χρονου βενζινοκινητήρα. Μπορείτε επίσης να στο χρόνο που απομένει να βοηθήσετε κάποιον από τους συμμαθητές σας που συνάντησε δυσκολίες σε αυτή την ενότητα.
Εαν δεν ολοκληρώσατε με επιτυχία τις παραπάνω δραστηριότητες αξιολόγησης προχωρήστε στη φάση της ενισχυτικής διδασκαλίας, οπόυ μπορείτε να μελετήσετε επιπλέον υλικο.

Πραγματική λειτουργία 4- χρονου βενζινοκινητήρα


Πραγματικός κύκλος λειτουργίας 4-χρονου βανζινοκινητήρα - Σπειροειδές διάγραμμα.

Τις δύο παρακάτω παρουσίασεις παρακολουθήστε τες μόνο εάν ολοκληρώσατε με επιτυχία τις δραστηριότητες αξιολόγησης της προηγούμενης φάσης. Αλλιώς προχωρείστε στην επόμενη φάση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
796