Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)

2 ώρες

Εισαγωγη - Προσανατολισμός

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
odigies_gia_to_didaskonta.docx

Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης, δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή έργου πραγματοποιούνται στο εσωτερικό τους. Μέσα από αυτή τη διδασκαλία θα έρθετε σε επαφή με τον τρόπο λειτουργίας μιας τετράχρονης βενζινομηχανής εσωτερικής καύσης.


Αυτό το σενάριο στοχεύει να λειτουργήσει ενισχυτικά στη διδασκαλία των ΜΕΚ, με στόχο μετά το τέλος της διδασκαλίας να είστε ικανοί να:

  1. ορίζετε την έννοια του χρόνου ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης
  2. εξηγείτε και να περιγράφετε την λειτουργία ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης
  3. μπορείτε να συνθέσετε τις πληροφορίες που σας δίνονται και να αναγνωρίζετε σε ποιο χρόνο λειτουργίας βρίσκεται ένας κινητήρας
  4. είστε ικανοί να ελέγξετε την μαθησιακή σας πρόοδο

 


4-χρονος κινητήρας

Kύκλος λειτουργίας 4-χρονου βενζινοκινητήρα

Μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ)


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
794