Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)

2 ώρες

Ενισχυτική διδασκαλία

18λεπτά

Αυτή η φάση αφορά τους μαθητές που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις δραστηριότητες αξιολόγησης της προηγούμενης φάσης. Καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που τους δίνεται και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, η οποία είναι η τελική αξιολόγηση.

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές μπορούν να εργαστούν μόνοι τους ή σε συνεργασία με κάποιον από τους μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις δραστηριότητες της ενδιάμεσης αξιολόγησης.


Λειτουργία 4-χρονης μηχανής εσωτερικής καύσης.


Θεωρητικός κύκλος λειτουργίας 4-χρονης βενζινομηχανής


Λειτουργία 4-χρονης ΜΕΚ. (βενζινομηχανής)

Μελετήστε την παρουσίαση με ιδιαίτερη προσοχή.

Λειτουργία 4-χρονης ΜΕΚ (video).


Λειτουργία 4-χρονης ΜΕΚ (video). (2)


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
797