Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη

3 ώρες

Καταιγισμός ιδεών- Αρχική αξιολόγηση με ερεθίσματα

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.pdf

Η  αρχή  γίνεται με καταιγισμό  ιδεών  στην  τάξη  σχετικά  με  θέματα  που  αφορούν  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  χωρίζεται η  Πολιτική  για  τον  Πολιτισμό  και  η Πολιτική  για  Περιβαλλοντικά ζητήματα.  Γίνεται συζήτηση  για   την  αλιεία  στη θάλασσα και το ψάρεμα στα γλυκά  νερά. Μέσω  προβολής  επιλεγμένων  πηγών  στο  διαδίκτυο  οι  μαθητές  έρχονται  σε  επαφή  με  την  ύπαρξη  του  προβλήματος  της  υπεραλίευσης  εμπλέκονται στη διαδικασία συντονισμού ενός ραδιοφωνικού αγώνα για την ευαισθητοποίηση και άλλων μαθητών. 
Υλοποιείται  έρευνα  από  μαθητές  (με  την  υποστήριξη  και  εμψύχωση  του  εκπαιδευτικού)  για το θέμα.  Ζητείται από  τους  μαθητές  να  μελετήσουν τις ψηφιακές πηγές που έχουν αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα  του  σχολείου  και  να  αναζητήσουν  ειδικούς  επιστήμονες  που  ασχολούνται  με  το  ζήτημα της αλιείας και να προτείνουν τη διεξαγωγή διαδικασίας συνέντευξη. 
Στο  στάδιο  αυτό  γίνονται  οι  πρώτες  επαφές  με  το  Τμήμα  Τεχνολόγων  Αλιείας  και   Ιχθυοκαλλιέργειας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για επικοινωνία με κάποιον καθηγητή. 
Όταν  οι  μαθητές  επιστρέφουν  στο  σχολείο,  γίνεται συζήτηση των  τις  προτάσεών τους  και  καιοι  μαθητές  εργάζονται  σε  ομάδες  και  ασχολούνται  με τη σύνταξη ερωτήσεων. Συζητούνται στην  ολομέλεια της τάξης και συνθέτουμε την τελική λίστα. 
Οι  μαθητές  περιηγούνται  στον  ιστοχώρο  της  Ευρωπαικής  Ένωσης  που  αναφέρεται  στη  Γενική  Διεύθυνση  Θαλάσσιας  Πολιτικής   και  Αλιείας,  συζητούν  και   ερωτώνται  γενικά  για  την  αλιεία  με  δραστηριότητες.   Οι  μαθητές  με  την  λύση  ενός  κουίζ,  φτάνουν  στο όνομα της επιτρόπου Αλιείας κ. Δαμανάκη και  αναζητούν πληροφορίες με τι ασχολείται  στη σχολική ιστοσελίδα πληροφορίες για την καμπάνια “Αφήνω το γόνο να γίνει... γονιός”  Αναζητητούν  ειδικούς  επιστήμονες  που  ασχολούνται  με  το  ζήτημα  της  αλιείας,  ώστε  να  προτείνουμε  να  κάνουμε  συνέντευξη,  παρουσιάζουν  στην  ολομέλεια  την  πρόταση  της  ομάδας  και  αιτιολογούν,  συντάσσουν  ερωτήσεις  που  θα  έκαναν  στον  Καθηγητή  του  Τμήματος  Τεχνολόγων  Αλιείας  και  Υδατοκαλλιεργειών  στο  ΤΕΙ  Δυτικής Ελλάδας μέσω skype, γράφουν μία πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή ως μήνυμα.

 


Δημιουργός Σεναρίου: Ευτυχία Τούλιου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1100