Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη

3 ώρες

Τηλεδιάσκεψη και παιχνίδι- κουίζ

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4.pdf

Είναι  η  ώρα  της  μετάδοσης  της   εκπομπής  και  παράλληλη  ηχογράφηση  και  επικοινωνία  με ακροατές  άλλων  σχολείων  μέσω  του  chat  του  European  School  Radio.  Οι  μαθητές  ανά  ομάδες, συμμετέχουν  στην  τεχνική  στήριξη της μετάδοσης, στην επεξεργασία του αρχείου με το Audacity  και  ανάρτηση  του  αρχείου  ήχου  στην  υπηρεσία  vod­new  του  ΠΣΔ  μέσω  της  πλατφόρμας http://vod­new.sch.gr/

Τα δύο σχολεία συνδέονται μέσω εργαλείου τηλεδιάσκεψης ζωντανά και παίζουν το παιχνίδι κουίζ. Οι μαθητές ανταλλάσουν μεταξύ τους ακόμα ένα πολιτιστικό προϊόν. Οι μεν ένα τραγούδι και οι δε ένα παραμύθι υπό τη μουσική υπόκρουση κιθάρας που παίζουν μαθητές του δεύτερου σχολείου.

 


Δημιουργός Σεναρίου: Ευτυχία Τούλιου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1103