Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη

3 ώρες

Μελέτη πεδίου- Αξιολόγηση

45λεπτά

Οι μαθητές περιηγούνται στον διαδικτυακό τόπο του τμήματος ΤΑΥ ΔΕ εν όψει της επικείμενης εκπαιδευτικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις και στα ενυδρεία αναλαμβάνουν να φτιάξουν ερωτήσεις που θα τις κάνουν στον επιστημονικό υπεύθυνο του εργαστηρίου και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης γίνεται μελέτη πεδίου μελέτη με παρατήρηση στο ενυδρείο και συνέντευξη δια ζώσης. Παράλληλα, ηχογραφείται η συνέντευξη και οι μαθητές αξιολογούν τις γνώσεις που απέκτησαν και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν μέσω ενός διαδραστικού ομαδικού παιχνιδιού.


Δημιουργός Σεναρίου: Ευτυχία Τούλιου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1104