Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη

3 ώρες

Συνέντευξη - Απομαγνητοφώνηση- Σύνθεση εκπομπής

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.pdf

Συνεργασία με εκπρόσωπο φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Πραγματοποιείται η συνέντευξη με βιντεοδιάσκεψη. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια κρατούν  σημειώσεις  στο τετράδιο. Η συζήτηση κατά τη συνέντευξη ηχογραφείται με το mp3 skype recorder 
 
Χωρισμός  σε  ομάδες  με  αύξων  αριθμό  για  να  απομαγνητοφωνηθεί  η  συνέντευξη  και  κατανομή μέρους  αρχείου  ήχου  σε  κάθε   ομάδα.  Ακούνε  προσεκτικά  και  απομαγνητοφωνούν  τα  λεγόμενα.  Εργάζονται  στο  κοινό  έγγραφο  Google  Doc  και γράφουν  στον  αύξοντα  αριθμό  που  χαρακτηρίζει  την  ομάδα  τους.  Ανά ομάδες των δύο ατόμων συντάσσουν διαλόγους σε αυτά που έχουν γράψει  για  να  τα  παρουσιαστούν  στην  ραδιοφωνική  εκπομπή  και  φτιάχνουν  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου 
(πολλαπλής επιλογής για το κουίζ).  Επίσης,  αναζητούν  στο  www.youtube.com  τραγούδια  με  θέμα  τη θάλασσα, τα ψαρια, το ψαρά, τα  δίχτυα  και  άλλων  σχετικών  λέξεων  με  την  αλιεία  και  χρησιμοποιώντας  την  ιστοσελίδα  http://www.youtube­mp3.org/gr  για  τη  μετατροπή  των  βίντεο  σε  ήχο,  κάνουν   λήψη  αρχείων και τα  τοποθετούν τα στο φάκελο κοινής χρήσης του Google Drive. 

 


Δημιουργός Σεναρίου: Ευτυχία Τούλιου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1101