Ο Κος Copyright πάει Νηπιαγωγείο

Πληροφορική (Προσχολική)

Ο Κος Copyright πάει Νηπιαγωγείο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στις μέρες μας το διαδίκτυο συνιστά πυρήνα ώθησης της ανάπτυξης και της δημιουργίας, της επιχειρηματικότητας και της διαφήμισης, της γνώσης και της μάθησης καθώς προσφέρει πλήθος πληροφοριών και εργαλείων (επεξεργασίας και διαχείρισης) ποικίλων μορφών (μουσική, βίντεο, εικόνα, περιοδικές εκδόσεις, βιβλία, παιχνίδια, διαδραστικές παρουσιάσεις κλπ.) που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στα ενδιαφέροντα αυτών. Ωστόσο, φαίνεται να είναι ταυτόχρονα εκείνο το μέσο που εγκυμονεί τους περισσότερους κινδύνους, δημιουργεί συγχύσεις και παρερμηνείες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δύναται να οδηγήσει ακόμη και σε (εκούσια ή ακούσια) καταπάτηση του νομικού καθεστώτος από την πλευρά των χρηστών.

Μέσα από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκεται μια πρώτη γνωριμία των μαθητών προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας με τις έννοιες "πνευματική ιδιοκτησία" και "πνευματικά δικαιώματα" ακολουθώντας μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

(Και) Τα (μικρά) παιδιά μπορούν να καταλάβουν/ διερευνήσουν πώς τα αγαπημένα τους παραμύθια, η μουσική και τα τραγούδια από τις παιδικές τηλεοπτικές εκπομπές που παρακολουθούν, τα διάφορα εικαστικά έργα γνωστών καλλιτεχνών, οι φωτογραφίες, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές με τις οποίες ασχολούνται και άλλα πολλά, έφθασαν στα χέρια τους. Τι σημαίνει "πνευματικός δημιουργός" και τι σεβασμός απέναντι στο πρωτότυπο έργο του, πως μπορεί να προστατεύσει κάποιος την δημιουργία του και πως οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε απέναντι στο εκάστοτε υλικό που συναντούμε κατά τη διάρκεια μιας ιστοεξερεύνησης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Ασφάλεια δεδομένων > Πνευματικά δικαιώματα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση και γνωριμία με το θέμα.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διερεύνηση, ανάπτυξη και επεξεργασία του θέματος.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Παρουσίαση των δράσεων του θέματος και αξιολόγηση.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα | Διαδίκτυο/Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (γνωστοποίηση δράσεων)
Διδακτικοί Στόχοι
Να μάθουν τι σημαίνει πνευματική ιδιοκτησία και πνευματικό δικαίωμα.
Να κατανοήσουν τη σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του διαδικτύου.
Να διακρίνουν τη νόμιμη από την παράνομη χρήση ενός έργου και τις σχετικές νομικές κυρώσεις.
Να γίνουν ιδιοκτήτες ενός έργου και να κατοχυρώσουν τα πνευματικά τους δικαιώματα.
Να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις που προάγουν ενέργειες ασφαλούς και ορθής χρήσης του διαδικτύου.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πληροφορική, διαδίκτυο, πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικό δικαίωμα, copyrights, creative commons, ανοικτή πρόσβαση, πολιτική ορθής χρήσης, ηλεκτρονική πειρατεία,
Υλικοτεχνική υποδομή
ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών (Microsoft Power Point), πρόγραμμα ζωγραφικής, δίκτυο (Internet), φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο με κάμερα, καλώδιο usb, ιστολόγιο ή ιστότοπος της τάξης/ σχολείου, ζωγραφιές (των παιδιών), πίνακας και μαρκαδόροι, υλικά εικαστικών (κόλλες Α4, μπογιές), κατασκευή κουκλοθεάτρου, γαντόκουκλα «η Κα. Τεχνολογία» (DIY αντικείμενο), φιγούρα του Κου. Copyright, διδακτικό παραμύθι (με σχετική θεματολογία: ΚΛΕΨΙΑ).

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Κοκοσίδου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Κος Copyright πάει Νηπιαγωγείο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.