Τρία σύμφωνα και ένα φωνήεν αναστενάζουν: ΚΡ - ΑΧ

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Τρία σύμφωνα και ένα φωνήεν αναστενάζουν: ΚΡ - ΑΧ

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αναφέρεται στο ζήτημα ''Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της'', απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄Λυκείου, που ήδη μπορούν να αναδεικνύουν και να επιδεικνύουν περιγραφικά διαστάσεις μιας γενικής εικόνας για την ''Ευρώπη και τον κόσμο κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, 1920 -1930''. Οι μαθητές θα γνωρίσουν πώς ένα οικονομικό γεγονός συνδέεται με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς θα το συσχετίσουν και θα το συγκρίνουν με αντίστοιχα σύγχρονα γεγονότα. Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του χώρου, του χρόνου, της ιστορικής διάρκειας και συνέχειας, καθώς και των αιφνίδιων μεταβολών. Η μεθοδολογία του σεναρίου στηρίζεται στην ενεργητική και παθητική συμμετοχή των μαθητών (οπτικό ερέθισμα, ερωτήσεις περιγραφής/ανάλυσης/εμπέδωσης,  προβληματισμός, διάλογος, βιωματική προσέγγιση, ανάγνωση πηγών).

Βιβλιογραφία:

  1. Τα σταφύλια της οργής, Τζον Στάινμπεκ
  2. Ο αγών μου, Α. Χίτλερ
  3. Ο σύγχρονος κόσμος,  John Keynes
  4. Εφημερίδες εποχής (άρθρα και γελοιογραφίες)
  5. Η ιστορία των κραχ, άρθρο της Τάνιας Μποζανίνου στην εφημερίδα Το Βήμα, 4/Φεβρουαρίου/2001
  6. Ομοιότητες και διαφορές του κραχ του 1929 και της κρίσης του 2008, άρθρο του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου στην εφημερίδα Καθημερινή, 19/Οκτωβρίου/2008

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

1. Ο  εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει να διδάξει ένα μάθημα Γενικής Παιδείας στους μαθητές της Γ΄Λυκείου γνωρίζει από πριν, από βιωματική εμπειρία δική του ή των συναδέλφων του, την έντονη δυσκολία ουσιαστικής προσέγγισης της ύλης και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών, με δεδομένη την απόλυτη σχεδόν εστίασή τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. (Πρόβλημα εκπαιδευτικού).           

2. Το μάθημα της Ιστορίας συχνά θεωρείται από τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων ως μη χρηστικό, χωρίς άμεσο κέρδος στη σύγχρονη ζωή, αφού συνδέεται με το παρελθόν (παρανόηση) και το προσεγγίζουν με τη μέθοδο της απομνημόνευσης (λάθος). (Πρόβλημα των μαθητών).

3. Η ύλη στο συγκεκριμένο μάθημα (Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου) είναι δυσανάλογη με τις διδακτικές ώρες, άρα κάθε υποκεφάλαιο απαιτεί μιά διδακτική ώρα, ενώ κάποια στοιχεία ενός ιστορικού φαινομένου παρουσιάζονται από το σχολικό εγχειρίδιο αποσπασματικά. (Πρόβλημα σχεδιασμού ύλης από το Υπουργείο Παιδείας που μετακυλίεται στον εκπαιδευτικό).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Οικονομία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Α΄ φάση (15 λεπτά) : αίτια, συνέπειες φαινομένου
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής, διαδραστικός πίνακας
Β΄φάση ( 15 λεπτά ) : ανάλυση και σύνθεση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής, διαδραστικός πίνακας
Γ΄φάση (15 λεπτά) : ανακεφαλαίωση, αξιολόγηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με υπολογιστή και δυνατότητα προβολής, διαδραστικός πίνακας
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν το ιστορικό φαινόμενο, ονομάζοντας τα αίτια και τα αποτελέσματά του
Να πειραματιστούν σε ρόλους κρατών, κοινωνικών ομάδων, ασκώντας κριτική σκέψη
Να διαμορφώσουν το ρόλο του πολίτη που καλείται να αντιμετωπίσει παρόμοια σύγχρονα προβλήματα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κραχ, οικονομικη φούσκα/κρίση, ΚΤΕ (Κοινωνία των Εθνών), ναζισμός, ολοκληρωτικά καθεστώτα,
Υλικοτεχνική υποδομή
προβολή εικόνων (powerpoint), φωτοτυπίες κειμένων, διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΧΑΓΙΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τρία σύμφωνα και ένα φωνήεν αναστενάζουν: ΚΡ - ΑΧ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.