Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

3 ώρες

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια

25λεπτά

Οι ομάδες, αφού ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στα ομαδικά φύλλα εργασίας, παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση μεταξύ μαθητών για τα πορίσματα της έρευνας σε κάθε ομάδα. Στη συνέχεια εξάγονται και συγκεντρώνονται από όλες τις ομάδες συμπεράσματα για την περίοδο της Εικονομαχίας.


Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2141