Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

3 ώρες

Δραματοποίηση σύγκρουσης και συμφιλίωσης

20λεπτά

1η Δραστηριότητα: ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να διαμορφώσουν την αίθουσα σα να πρόκειται για ναό εικονομάχων. Διατυπώνονται συμπεράσματα / εκφράζονται εντυπώσεις.

2η Δραστηριότητα: συγκεντρώνονται τα συνθήματα εικονομάχων και εικονόφιλων που γράφτηκαν τη 2η διδακτική ώρα και αναγράφονται στον πίνακα. Στη συνέχεια οι μαθητές επιλέγουν να εκπροσωπήσουν μία από τις δύο πλευρές. Εναλλάξ φωνάζουν τα συνθήματά τους. Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός ζητά δύο εθελοντές να σταθούν μπροστά στον πίνακα και να κρατήσουν τις άκρες ενός σχοινιού. Χρησιμοποιώντας το σχοινί ως διελυστίνδα οι δύο μαθητές σχηματοποιούν τη σύγκρουση. Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια καλεί έναν εθελοντή που θα υποδυθεί τον ρόλο του ιερέα και θα συμφιλιώσει τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Οι εικόνες αναστηλώνονται και οι δύο πλευρές συμφιλιώνονται με μία συμβολική κίνηση.

Καταγράφεται η δραστηριότητα με τη λήψη φωτογραφιών που ενσωματώνονται σε αρχείο Παρουσίασης, το οποίο παρουσιάζεται στην τάξη με την ολοκλήρωση του σεναρίου.


Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2142