Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

3 ώρες

Χωρισμός σε ομάδες & συμπλήρωση φύλλων εργασίας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
a_fyllo_ergasias_stratiotikoi.doc v_fyllo_ergasias_hronografoi.doc g_fyllo_ergasias_istorikoi_a_syghronoi_meletites.doc d_fyllo_ergasias_istorikoi_v_astynomikoi_ereynites.doc e_fyllo_ergasiassyghronoi_periigites.doc

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες (Στρατιωτικοί, Χρονογράφοι, Ιστορικοί Α΄:μελετητές, Ιστορικοί Β΄: αστυνομικοί ερευνητές, Σύγχρονοι Περιηγητές). Αρχίζουν να δουλεύουν τα φύλλα εργασίας των ομάδων τους. Δίνονται γενικές οδηγίες από τον εκπαιδευτικό σχετικά με:

-το πώς θα αναζητούν το υλικό τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις,

-το πώς και πού θα αποθηκεύουν τις πληροφορίες που βρίσκουν στο Διαδίκτυο,

-το πώς θα ανατρέχουν στις παραπομπές που βρίσκονται ενσωματωμένες στο κυρίως κείμενο των πηγών και 

-το πως μπορούν να δημιουργήσουν μία παρουσίαση με τη χρήση Λογισμικού Παρουσίασης

Ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επισημαίνει στους μαθητές να σημειώνουν την προέλευση των πηγών και να αναφέρουν τον δημιουργό / συγγραφέα των γραπτών πηγών που θα χρησιμοποιήσουν στην ερευνητική τους εργασία. 


Δράση του Στρατηγού Μιχαήλ Λαχανοδράκοντα

Υλικό ομάδας Α: Η δράση των στρατιωτικών κατά την περίοδο της Α' φάσης της Εικονομαχίας

Βίος και Πολιτεία

Απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης

Υλικό ομάδας Β: πληροφορίες για το γεγονός έναρξης της Α' φάσης της Εικονομαχίας μέσα από τα μάτια των χρονογράφων

Βία και Αίμα

Απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης

Υλικό ομάδας Β: πληροφορίες για το γεγονός έναρξης της Α' φάσης της Εικονομαχίας μέσα από τα μάτια των χρονογράφων

Απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης

Υλικό ομάδας Β: πληροφορίες για το γεγονός έναρξης της Α' φάσης της Εικονομαχίας μέσα από τα μάτια των χρονογράφων

Διερεύνηση των αιτιών της Εικονομαχίας και των σύγχρονων πρακτικών λατρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Υλικό ομάδας Γ: Έρευνα σε διαδικτυακούς πόρους

Πίστευε και μη, ερεύνα!

Ποιος σκότωσε τον Λέοντα Ε';

Υλικό ομάδας Δ: μια αστυνομική έρευνα στο Βυζάντιο. Περιηγηθείτε στους σκοτεινούς διαδρόμους του παλατιού και ανακαλύψτε τους δολοφόνους που κρύβονται πίσω από τη συνωμοσία.

Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά.

Ποιος σκότωσε τον Λέοντα Ε';

Υλικό ομάδας Δ: μια αστυνομική έρευνα στο Βυζάντιο. Περιηγηθείτε στους σκοτεινούς διαδρόμους του παλατιού και ανακαλύψτε τους δολοφόνους που κρύβονται πίσω από τη συνωμοσία.

Ποιος σκότωσε τον Λέοντα Ε';

Υλικό ομάδας Δ: μια αστυνομική έρευνα στο Βυζάντιο. Περιηγηθείτε στους σκοτεινούς διαδρόμους του παλατιού και ανακαλύψτε τους δολοφόνους που κρύβονται πίσω από τη συνωμοσία.

Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2140