Selfies for Greece

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Selfies for Greece

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διδακτικό σενάριο στοχεύει στην δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με το διαδίκτυο αλλά και στην προβολή της ελληνικής κουλτούρας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Περιλαμβάνει τη δημιουργία πρωτότυπων προσωπικών ψηφιακών φωτογραφιών (selfies) με θέμα την Ελλάδα από τους μαθητές. Το φωτογραφικό υλικό συνοδεύεται από σύντομα κείμενα στην αγγλική γλώσσα, δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, σχολιάζεται, διαμοιράζεται και αξιοποιείται γενικότερα.

Το σενάριο μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα «Πληροφορική» της Β’ Γυμνασίου, στις ενότητες 3 «Πολυμέσα» και 4 «Δίκτυα Υπολογιστών» ή στο μάθημα «Πληροφορική» της Γ΄ Γυμνασίου, στην ενότητα 2 «Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας: Μεγάλες δραστηριότητες». Επίσης, είναι δυνατό να αξιοποιηθεί στα πλαίσια προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (eTwinning, κ.α.) ή στα πλαίσια της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στη Β' ή στη Γ' Γυμνασίου.

Προτείνεται η εφαρμογή του σεναρίου σε πολλαπλές τάξεις/τμήματα μιας σχολικής μονάδας ή ακόμα και η συνεργασία διαφορετικών σχολικών μονάδων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Δοκιμαστικός ιστότοπος (demo) εφαρμογής σεναρίου: https://selfieforgreece.wordpress.com/ 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές στην εποχή μας επικοινωνούν μεταξύ τους με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή πλήθος νέων συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablet, κ.ο.κ.) κι εφαρμογών που κατά κανόνα δε μπορούν να υιοθετήσουν στο σχολικό χώρο. Το διαδίκτυο μοιάζει πλέον περισσότερο σαν μια κοινότητα με δικούς της κανόνες. Οι νέοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ένα ύφος που δε περιλαμβάνει μόνο λέξεις αλλά και κωδικοποιημένες εκφράσεις καθώς και πολυμέσα (εικόνες, βίντεο, κ.ο.κ). Ασφαλώς, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σχετικά με το αν η ενασχόληση των μαθητών με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες είναι συνήθως δημιουργική ή όχι. 

Είναι γεγονός πως οι περισσότεροι νέοι στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, προτιμούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να εκφράζονται αλλά και για να ενημερώνονται. Πολλοί εκδηλώνουν τις προσωπικές τους σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα και μοιράζονται τις προσωπικές τους στιγμές μέσω του διαδικτύου. Ειδικότερα η δημοσίευση προσωπικών ψηφιακών φωτογραφιών (selfies), έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δημοτικότητα. Σήμερα, πλήθος μαθητών μπορεί εύκολα να «ανεβάσει» στον παγκόσμιο ιστό μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από ψηφιακά μέσα, να προσθέσει τίτλο, περιγραφή, ή κατάλληλες λέξεις-κλειδιά και να διαθέσει το τελικό περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, το διαδίκτυο αποτελεί ιδανικό μέσο για να προβληθούν στοιχεία κουλτούρας και πολιτισμού, μνημεία, αξιοθέατα, ομορφιές, κ.ο.κ. 

Η ανάπτυξη αλλά κι η αξιοποίηση πρωτότυπου ψηφιακού υλικού στις σχολικές μονάδες δίνει μια ευκαιρία στους μαθητές για δημιουργική απασχόληση μέσω του διαδικτύου. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν  μεταξύ τους με τη βοήθεια του παγκόσμιου ιστού και να δημιουργήσουν κοινές ομάδες εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, η ενασχόλησή τους με τις νέες τεχνολογίες συνδέεται ιδανικά με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το σενάριο προβλέπει τη δημιουργία και δημοσίευση από μαθητές πρωτότυπων προσωπικών ψηφιακών φωτογραφιών (selfies) με θέμα την Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να προβληθεί η ελληνική κουλτούρα κι ο ελληνικός πολιτισμός (μνημεία, ομορφιές, αξιοθέατα, δραστηριότητες, κ.α.). Επίσης, δίνεται η ευκαιρία να ενημερωθούν αλλά και να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι της Ευρώπης σχετικά με την Ελλάδα. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προετοιμασία-Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή στο σπίτι
Χωρισμός σε ομάδες-Συγκέντρωση υλικού
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Φωτογραφήσεις-Δημοσίευση στο διαδίκτυο
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εξωτερικοί Χώροι/Εργαστήριο Πληροφορικής
Προώθηση κι αξιοποίηση ψηφιακού υλικού
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Προβολή της ελληνικής κουλτούρας και πολιτισμού
Βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στις ΤΠΕ.
Εργασία σε ομάδες και καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας
Εξάσκηση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας
Διασύνδεση σχολικών δράσεων με δημοσίευση υλικού στο διαδίκτυο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φωτογράφηση, δημοσίευση, selfie, Ελλάδα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής/Βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΑΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Selfies for Greece» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.