Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

Ο Εθελοντισμός μέσα από μια ιστοσελίδα

3 ώρες

Καταιγισμός ιδεών και σχηματισμός ομάδων

30λεπτά

Αρχικά, θα πρέπει να ελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας για το προς διερεύνηση θέμα. Προτείνεται η προβολή ενός βίντεο σχετικού με τον Εθελοντισμό. Το βίντεο που έχει επιλεγεί είναι μία συρραφή από τέσσερα τηλεοπτικά μηνύματα τεσσάρων μεγάλων εθελοντικών οργανισμών (Actionaid, WWF, Γιατροί του Κόσμου, Greenpeace). Οι μαθητές, συνεπικουρούμενοι από τις επιπρόσθετες πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδραστικό βίντεο, αντιλαμβάνονται αμέσως το θέμα της εργασίας, το μέγεθος των πολλαπλών προβλημάτων που υπάρχουν στον πλανήτη, αλλά και γύρω μας, καθώς επίσης και τον καθοριστικό ρόλο των εθελοντικών οργανισμών.

Στη συνέχεια οι μαθητές, μέσα από καταιγισμό ιδεών και τη διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, θα πρέπει να εκθέσουν ό,τι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα του Εθελοντισμού π.χ. τι είναι ο Εθελοντισμός, ποια η ιστορία του, οργανώσεις που γνωρίζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το εξωτερικό και την πόλη τους, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει να έχει ένας εθελοντής, τι είναι αυτό που τελικά αποκομίζει από τον Εθελοντισμό. Οι απόψεις των μαθητών θα καταγράφονται στον πίνακα, με ταυτόχρονη ομαδοποίησή τους.

Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να σχηματιστούν εύκολα και γρήγορα οι παρακάτω τέσσερις ομάδες, η καθεμιά από τις οποίες θα αναλάβει και ένα υποθέμα προς διερεύνηση και θα αποτελείται από 4 - 6 μαθητές.

 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ):

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Η Α΄ ομάδα θα ασχοληθεί γενικά με τον Εθελοντισμό, την ιστορική του εξέλιξη, τους μεγάλους ευεργέτες του Έθνους καθώς επίσης και με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που δίνει λύσεις ο Εθελοντισμός.

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Η Β΄ ομάδα θα έχει ως αντικείμενο προς διερεύνηση την καταγραφή των σημαντικότερων εθελοντικών οργανώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σύντομη αναφορά στον τομέα δράσης τους ανάλογα με το σκοπό της ίδρυσής τους π.χ. προσφορά προς τον συνάνθρωπο, στον τομέα υγείας και στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης και με τα προβλήματα που προσπαθούν να επιλύσουν οι παραπάνω οργανισμοί.

 

Γ΄ ΟΜΑΔΑ

Η Γ΄ ομάδα θα καταγράψει τις σημαντικότερες εθελοντικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με εθελοντές που δραστηριοποιούνται στην ίδια τους την πόλη, ενδεχομένως να έχουν και συγγενείς ή φίλους τους εθελοντές, γεγονός που καθιστά την έρευνα ουσιαστικότερη, πιο ενδιαφέρουσα και βιωματική. Επίσης, η ομάδα θα δώσει απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο μπορούν οι τοπικές εθελοντικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες να ανακουφίσουν την τοπική κοινωνία από τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

 

Δ΄ ΟΜΑΔΑ

Η Δ΄ ομάδα θα έχει ως κύριο αντικείμενο τα χαρακτηριστικά του εθελοντή. Τι είναι αυτό που παρακινεί τον άνθρωπο κάθε ηλικίας να ασχοληθεί με τον Εθελοντισμό; Υπάρχουν κάποια εμπόδια που αποτρέπουν κάποιον από αυτή την ενασχόληση; Ποιες είναι οι αξίες και τα οφέλη του Εθελοντισμού και  τι αποκομίζει τελικά ένας εθελοντής;

 

Στο τέλος της πρώτης φάσης του σεναρίου, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς την ομάδα στην οποία ανήκουν, αλλά και το υποθέμα που πρόκειται να ασχοληθούν.

 


Βίντεο αφόρμησης:

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεκάδες άλλα βίντεο που υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο ή μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας εύκολα μέσα από ένα πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Εθελοντισμός μέσα από μια ιστοσελίδα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2412