Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

Ο Εθελοντισμός μέσα από μια ιστοσελίδα

3 ώρες

Παρουσίαση των ευρημάτων στην ολομέλεια της τάξης

25λεπτά

Ό,τι υλικό προκύψει κατά την προηγούμενη φάση, αφού συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί με τον τρόπο που περιγράψαμε εκεί, μπορεί να παρουσιαστεί σύντομα μέσα στην ολομέλεια της τάξης ώστε να γίνει κοινό κτήμα όλων των μαθητών. Με τη βοήθεια ενός βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση των ψηφιακών ευρημάτων ή ενός πίνακα ανακοινώσεων για τις παρουσιάσεις σε χαρτόνι, οι μαθητές θα παρουσιάσουν ενώπιον της ολομέλειας της τάξης τα ευρήματά τους.

Το σημείο αυτό είναι καίριο, αφού η σωστή οργάνωσή του από μέρους όλων των συμμετεχόντων, θα μας οδηγήσει στην τελευταία και σημαντικότερη φάση του σεναρίου, την οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια.


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Εθελοντισμός μέσα από μια ιστοσελίδα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2415