Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

3 ώρες

Εισαγωγική φάση διερεύνησης και κινητοποίησης

30λεπτά

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα δύο βίντεο του αρχείου ταινιών της ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και ένα βίντεο στο you tube να κινητοποιηθούν και να εμπλακούν στη μελέτη της λιμνοθάλασσας Μοσολογγίου, στη μελέτη ορολογίας σχετικά με υδροβιότοπους και με αφορμή αυτά να προσεγγίσουν βιωματικά ιστορικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές όψεις του υδροβιότοπου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 


λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου


λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου- οδοιπορικό


Η ζωή στη λιμνοθάλασσα


ενημερωτικό βίντεο για λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2685