Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

3 ώρες

επιτόπια μελέτη υδροβιότοπου και συνεντεύξεις

60λεπτά

Αφού έχει προηγηθεί η έρευνα και οι παρουσιάσεις των ομάδων στην ολομέλεια σχετικά με τη θεματική της κάθε ομάδας, οι μαθητές έχουν διαμορφώσει μια πρώτη αντίληψη για τη ζωή, τις δραστηριότητες, τα ωφέλη και τους κινδύνους στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, οργανώνεται και υλοποιείται βιωματική δράση: επιτόπια μελέτη της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Ακολουθεί οργανωμένη επίσκεψη στη λιμνοθάλασσα, στα διβάρια, στις αλυκές και στην πόλη του Μεσολογγίου

Συνέντευξη από:

δήμαρχο,

κατοίκους,

ψαράδες,

εργαζομένους

καταστηματάρχες της περιοχής

Συνάντηση μαθητών με μια αντίστοιχη ομάδα μαθητών συνεργαζόμενου σχολείου στο Μεσογόγγι. Η επαφή έχουμε φροντίσει να γίνει πριν την επιτόπια επίσκεψη στο Μεσολόγγι. 

Οι μαθητές:  συγκεντρώνουν φωτογραφικό υλικό, βίντεο από τη δράση τους, γεύονται τοπικά προϊόντα (χέλια, αυγοτάραχο, ψάρια κ.α.) και μαγνητοσκοπούν τις συνεντεύξεις. Επιπλέον, υλοποιούν κια σχεδιάζουν κοινές δράσεις με τους μαθητές του σχολείου του Μεσολογγίου, όπως δημιουργία κοινής αφίσας με θέμα τη λιμνοθάλλασα, ανταλλαγή απόψεων και υλικού σε ιστοσελίδα που θα δημιουργήσουν. Επιπλέον, απαντου΄ν από κοινού το κουίζ που έχουν ετοιμάσει οι μαθητές μας για τους μαθητές του σχολείου του Μεσολογγίου. Τέλος, απευθύνουν πρόσκληση στους μαθητές του Μεσολογγίου ώστε με την ολοκλήρωση της δράσης να οργανώσουν από κοινού μια εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης τους κα επιπλέον ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις προοπτικές ανάπτυξης της λιμνοθάλασσας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Προβολή και από τοπικό κανάλι τηλεόρασης. 


κουίζ για λιμνοθάλασσα


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2687