Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

3 ώρες

συλλογή και ανάλυση δεδομένων μετά την επίσκεψη

30λεπτά

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου ακολουθούν:

ανάλυση φωτογραφικού υλικού, βίντεο και συνεντεύξεων από τους μαθητές

δημιουργία ιστολογίου ώστε να αναρτηθεί το υλικό των δράσεων του προγράμματος και να υποστηριχθεί η επικοινωνία με το συνεργαζόμενο σχολείο του Μεσολογγίου

δημιουργία παρουσίασης σχετικά με τη δράση

Σε συνεργασία με το σχολείο του Μεσολογγίου δρομολογείται από κοινού οργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης  για τη λιμνοθάλασσα Μεσοιλογγγίου, ανοικτή στο ευρύτερο μαθητικό κοινό αλλά και την τοπική κοινωνία

Επαφή με τοπικό τηλεοπτικό κανάλι για κάλυψη της εκδήλωσης


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2688