Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

3 ώρες

έρευνα μαθητών κ συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού

30λεπτά

Σε πρώτη φάση γίνεται χωρισμός μαθητών σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού σχετικά με ακόλουθες θεματικές που έχουν οριστεί από τον εκπαιδευτικό:

χλωρίδα και πανίδα λιμνοθάλασσας,

ανθρώπινες δραστηριότητες,

προϊόντα,

αλυκές,

πελάδες,

ήθη και έθιμα

Οι ομάδες αναζητούν υλικό σχετικά με το θέμα τους και κάθε ομάδα συνθέτει μια πεντάλεπτη παρουσίαση για την ολομέλεια

Οι ομάδες παρουσιάζουν την εργασία τους στην ολομέλεια.

Σε δεύτερη φάση ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να αναζητήσουν συνεργασία με σχολείο του Μεσολογγίου και διεξαγωγή επιτόπιας βιωματικής δράσης στο χώρο της Λιμνοθάλασσας

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2686