Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

3 ώρες

οργάνωση- παρουσίαση- διάχυση αποτελεσμάτων

30λεπτά

Από κοινού οργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για τη λιμνοθάλασσα Μεσοιλογγγίου, σε συνεργασία με το σχολείο του Μεσολογγίου, η οποίο θα είναι ανοικτή στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, 

εεπαφή με τοπικό τηλεοπτικό κανάλι για κάλυψη της εκδήλωσης

διάχυση αποτελεσμάτων της δράσης στη σχετική εκδήλωση, όπου μπορούμε να έχουμε προσκαλέσει ως ομιλητές ειδικούς επιστήμονες να μιλήσουν για την αειφόρο ανάπτυξη της λιμνοθάλασσας και τρόπους προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν τον υγροβιότοπο 

Αποστολή του υλικού στο δήμο Μεσολογγίου

Με την ολοκλήρωση της διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης ακολουθεί αξιολόγηση από την ομάδα του προγράμματος της πορείας από την αρχή της δράσης μέχρι το τέλος.

Επιπλέον, διατυπώνονται προτάσεις για επέκταση της δράσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: μελέτη του υδροβιότοπου της Στροφυλιάς και συγκριτική παρουσίασηαποτελεσμάτων σε σχέση με τον υδροβιότοπο Μεσολογγίου 


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2689