Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.

3 ώρες

Αφόρμηση - Κατανόηση όρων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
omada_1.docx omada_2.docx omada_3.docx omada_4.docx

Οι μαθητές μεταβαίνουν στο εργαστήριο πληροφορικής.

Γίνεται αναφορά από την εκπαιδευτικό στη δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες το 717, την οποία γνωρίζουν οι μαθητές  και τη νίκη του Λέοντα Γ΄ Ίσαυρου, εισηγητή της Εικονομαχίας. (Σύνδεση με τα προηγούμενα)

Στη συνέχεια, παρακολουθούν το video του Hellas Gr BYZANTIUM THE LOST EMPIRE 1- Βυζάντιο Η χαμένη αυτοκρατορία Part1 (https://www.youtube.com/watch?v=JbCmiysrM6U) (1.43.55΄) από 1.28.08΄ έως 1.32.10΄ (: διάρκεια προβολής 4΄), που λειτουργεί ως αφόρμηση.

Οι ομάδες κάθονται στους υπολογιστές , όπου υπάρχουν αναρτημένα τα φύλλα εργασίας με τις δραστηριότητες της κάθε ομάδας, που είναι τρεις.

Η Πρώτη ομάδα ασχολείται με την καταγραφή των γεγονότων της Εικονομαχίας. Η πρώτη της δραστηριότητα αφορά στην έννοια της Εικονομαχίας. Οι μαθητές έχουν προγενέστερη γνώση του όρου από το δημοτικό και το Γυμνάσιο, την οποία τώρα καλούνται να συμπληρώσουν και να επαυξήσουν με την ενσωμάτωση νέας, ώστε να «χτίσουν» πάνω στη γνώση που απέκτησαν και να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου με αυτοδιόρθωση και συνεχείς αναθεωρήσεις, βάσει της λογικής της ρευστότητας του κειμένου. Έτσι, αφού συζητήσουν τι σημαίνει «Εικονομαχία» και γράψουν στο φύλλο εργασίας τους  τις σκέψεις τους, μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα και συγκεκριμένα στο Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη), αναζητούν τη λέξη,  συμπληρώνουν τον ορισμό τους και τον αναρτούν στο ιστολόγιο της τάξης τους.

Η Δεύτερη ομάδα ασχολείται με τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά αίτια και την αφορμή της Εικονομαχίας. Η πρώτη της δραστηριότητα αφορά στην  σημασία των λέξεων «αφορμή» και «αιτία». Ομοίως με την Πρώτη ομάδα, αφού οι μαθητές συζητήσουν τι σημαίνει «αφορμή» και «αιτία» και γράψουν στο φύλλο εργασίας τους  τις σκέψεις τους, μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα και συγκεκριμένα στο Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη), αναζητούν τις λέξεις,   συμπληρώνουν τον ορισμό τους και τον αναρτούν στο ιστολόγιο της τάξης τους.

Η Τρίτη ομάδα ασχολείται με τα θρησκευτικά αίτια της Εικονομαχίας και την καταγραφή των αντίπαλων απόψεων Εικονομάχων και Εικονολατρών. Η πρώτη της δραστηριότητα αφορά στην  σημασία των λέξεων «Εικονομάχος» και «Εικονολάτρης». Ομοίως με τις άλλες ομάδες, αφού οι μαθητές συζητήσουν τι σημαίνει «Εικονομάχος» και τι «Εικονολάτρης» και γράψουν στο φύλλο εργασίας τους  τις σκέψεις τους, μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα και συγκεκριμένα στο Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη), αναζητούν τις λέξεις αλλά και τις συνώνυμές τους , δηλαδή «Εικονοκλάστης» – αναζητούν εκτός  από την ερμηνεία και την ετυμολογική προέλευση της λέξης, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η λέξη «κλάσμα» είναι ομόρριζη -   και «Εικονόφιλος», συμπληρώνουν τον ορισμό τους και τον αναρτούν στο ιστολόγιο της τάξης τους .

Η Τέταρτη ομάδα ασχολείται με τις συνέπειες της Εικονομαχίας. Η πρώτη της δραστηριότητα αφορά στην  σημασία της φράσης «Ανεικονικός διάκοσμος». Ομοίως με τις άλλες ομάδες, αφού οι μαθητές συζητήσουν τι σημαίνει «Ανεικονικός διάκοσμος» και γράψουν στο φύλλο εργασίας τους  τις σκέψεις τους, μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και συγκεκριμένα στο Γλωσσάρι, όπου αναζητούν τη φράση,  καθώς και στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη), της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα, όπου αναζητούν τη λέξη «Ανεικονικός»,  συμπληρώνουν τον ορισμό τους και τον αναρτούν στο ιστολόγιο της τάξης τους.

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2699