Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.

3 ώρες

Αξιοποίηση εργαλείων WEB 2

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
omada_1.docx omada_2.docx omada_3.docx omada_4.docx

 

Oι μαθητές μεταβαίνουν στο εργαστήριο πληροφορικής

Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα, η Πρώτη ομάδα περιηγείται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού  (Εσωτερική πολιτική, Γλωσσάρι , Χρονολόγιο ), αξιολογεί και συλλέγει πληροφορίες και εικόνες  για τα γεγονότα και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην Εικονομαχία και τα μεταφέρει με δικά της  λόγια στο φύλλο εργασίας της.  Έπειτα δημιουργεί χρονογραμμή με κείμενο και εικόνες με τα σημαντικότερα γεγονότα  της Εικονομαχίας με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής tiki-toki  και την  αναρτά στο ιστολόγιο της τάξης. Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομα σχόλια/λεζάντες, που θα εξηγούν το περιεχόμενό τους.

Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα, η Δεύτερη ομάδα περιηγείται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (Εικονομαχία, Κλήρος) και στο Ψηφιακό Σχολείο, αξιολογεί και συλλέγει  τις πληροφορίες και τις εικόνες που αφορούν στα πολιτικοκοινωνικά και οικονομικά αίτια της Εικονομαχίας και τις μεταφέρει με δικά της  λόγια στο φύλλο εργασίας της.  Έπειτα δημιουργεί εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια της εφαρμογής text2mindmap, με τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά αίτια της Εικονομαχίας και τον  αναρτά στο ιστολόγιο της τάξης, αποδίδοντας  με πυκνότητα τα δεδομένα που συνέλεξε.

Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα, η Τρίτη ομάδα μεταβαίνει  στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου και διαβάζει το απόσπασμα α) από την  Επιστολή του Λέοντος Γ' αναφορικά με «Τα επιχειρήματα των Εικονοκλαστών» στον πάπα Γρηγόριο Β', και β) από το έργο του κυριότερου υπερασπιστή της λατρείας των εικόνων  Ιωάννη Δαμασκηνού, «Περί εικόνων» αναφορικά με «Τα επιχειρήματα των Εικονολατρών» και γράφει με δικά της λόγια στο φύλλο εργασίας σε δύο στήλες τα επιχειρήματα των Εικονομάχων και των Εικονολατρών αντίστοιχα. Έπειτα μεταβαίνει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (Θεολογία), εντοπίζει  τα επιχειρήματα των Εικονομάχων και των Εικονολατρών και συμπληρώνει όσα έγραψε.   Τέλος, δημιουργεί εννοιολογικό χάρτη, με τη βοήθεια της εφαρμογής text2mindmap, με τα θρησκευτικά αίτια της Εικονομαχίας και τον  αναρτά στο ιστολόγιο της τάξης, αποδίδοντας  με πυκνότητα τα δεδομένα που συνέλεξε.

Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα, η Τέταρτη ομάδα περιηγείται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (Μνημεία, Εικονομαχία) και στο Ψηφιακό Σχολείο, αξιολογεί και συλλέγει  τις πληροφορίες και τις εικόνες που αφορούν στις συνέπειες της Εικονομαχίας και τις μεταφέρει με δικά της  λόγια στο φύλλο εργασίας της. Παράλληλα με τις απόψεις που καταδικάζουν την Εικονομαχία, οι μαθητές μελετούν και την άποψη της βυζαντινολόγου Ε. Γλύκατζη –Αρβελέρ από το Ψηφιακό Σχολείο, που είναι θετικά διακείμενη και προβληματίζονται για τη διαφοροποίησή της, ώστε να αμφιβάλλουν για τα συμπεράσματά τους και να ζητήσουν εξηγήσεις. Αυτές θα δοθούν κατά την τελική παρουσίαση, όταν η Πρώτη ομάδα θα αναφερθεί στην πολιτική αναγκαιότητα της Εικονομαχίας. Έτσι θα αναστοχαστούν όσα ερεύνησαν ή κατανόησαν και ίσως να αναθεωρήσουν, καλλιεργώντας τον κριτικό γραμματισμό.  Έπειτα η τέταρτη ομάδα δημιουργεί εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια της εφαρμογής text2mindmap, με τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνέπειες  της Εικονομαχίας και τον  αναρτά στο ιστολόγιο της τάξης, αποδίδοντας  με πυκνότητα τα δεδομένα που συνέλεξε.


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2700