Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.

3 ώρες

Έρευνα - Διαθεματικότητα

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
omada_1.docx omada_2.docx omada_3.docx omada_4.docx

Κατά την τρίτη δραστηριότητα η Πρώτη ομάδα ( ασχολείται με την καταγραφή των γεγονότων της Εικονομαχίας) μεταβαίνει στην ιστοσελίδα        http://pontosforum.fr.yuku.com/topic/5212#.U760cfl_uWF, διαβάζει την αναδημοσίευση του άρθρου της  εφημερίδας Τα Νέα με τίτλο «Δεν έχει θέση ο σταυρός στις σχολικές αίθουσες» (4/11/2009), που αφορά στην απομάκρυνση του χριστιανικού σταυρού από τα ιταλικά σχολεία, υπογραμμίζει με κόκκινο χρώμα το γεγονός απομονώνοντάς το από το σχόλιο και το καταγράφει  με δικά της λόγια στο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια, υποθέτει ότι είναι δημοσιογράφος αθηναϊκής εφημερίδας και με αφορμή το γεγονός στην Ιταλία γράφει άρθρο για την εφημερίδα του, συσχετίζοντάς το με τα γεγονότα της Εικονομαχίας (100 λέξεις περίπου). Τέλος, αναρτά το κείμενο στο ιστολόγιο της τάξης.

Κατά την τρίτη δραστηριότητα η Δεύτερη ομάδα (ασχολείται με τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά αίτια και την αφορμή της Εικονομαχίας) μεταβαίνει στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου, διαβάζει το απόσπασμα από τη Χρονογραφία του Θεοφάνη, αναφορικά με την «Έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας», που αποτέλεσε αφορμή για «την  έναρξη της Εικονομαχίας» και  εντοπίζει και καταγράφει την ερμηνεία του Λέοντα Γ΄ για το γεγονός. Στη συνέχεια υποθέτει ότι είναι ο Λέων Γ΄, που αποφασίζει να ξεκινήσει πόλεμο κατά των εικόνων και γράφει τις σκέψεις του στο ημερολόγιό του, αναφερόμενος στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές  αιτίες που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση αλλά και στο γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή της Εικονομαχίας (100 λέξεις περίπου). Τέλος, αναρτά το κείμενο στο ιστολόγιο της τάξης.

Κατά την τρίτη δραστηριότητα η Τρίτη ομάδα (ασχολείται με τα θρησκευτικά αίτια της Εικονομαχίας και την καταγραφή των αντίπαλων απόψεων Εικονομάχων και Εικονολατρών) μεταβαίνει στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου, διαβάζει το απόσπασμα από τη Χρονογραφία του Θεοφάνη, αναφορικά με την «Έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας», που αποτέλεσε αφορμή για «την  έναρξη της Εικονομαχίας», το μεταφέρει στο φύλλο της, εκθέτει πώς ερμήνευσαν το γεγονός οι Εικονομάχοι και πώς οι Εικονολάτρες και ανιχνεύει την ιδεολογία του συγγραφέα της πηγής (Εικονομάχος ή Εικονολάτρης), υπογραμμίζοντας τα σχετικά χωρία. Έπειτα μεταβαίνει στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου και διαβάζει τις απόψεις του (Εικονομάχου) αυτοκράτορα Λέοντα Ε΄ για την Εικονολατρία, αναζητά την  ομοιότητα στον τρόπο που ο Λέων και ο Θεοφάνης ερμηνεύουν τα γεγονότα (μεσαιωνικός τρόπος σκέψης) και απαντά αιτιολογημένα αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί. Τέλος, δημιουργεί στο φύλλο της έναν υποθετικό διάλογο (100 λέξεις περίπου) ανάμεσα στους Εικονομάχους και τους Εικονολάτρες, με ανταλλαγή επιχειρημάτων και αναρτά το κείμενο στο ιστολόγιο της τάξης.

Κατά την τρίτη δραστηριότητα η Τέταρτη ομάδα μεταβαίνει  στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (Εικονομαχία), διαβάζει τις σχετικές πληροφορίες και καταγράφει στο φύλλο της ποιοι επικράτησαν τελικά στη διαμάχη για τις εικόνες. Στη συνέχεια υποθέτει ότι η ιστορία εξελίχθηκε διαφορετικά και επικράτησαν οι αντίπαλοι. Με βάση ερωτήματα, όπως ποιο θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής και  ποιες θα ήταν οι πιθανές συνέπειες, καλείται να  παρουσιάσει στο φύλλο εργασίας της την υποθετική εξέλιξη της ιστορίας σε ένα κείμενο 100 λέξεων περίπου και να το αναρτήσει στο ιστολόγιο της τάξης, δημιουργώντας  Εναλλακτική Ιστορία. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές  εμβαθύνουν στις συνέπειες της Εικονομαχίας, προβληματιζόμενοι για την αντίθετη εξέλιξη των γεγονότων και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2701