"Φυσικά" μπορούμε να κατασκευάσουμε και παίξουμε τα δικά μας παιχνίδια!

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

"Φυσικά" μπορούμε να κατασκευάσουμε και παίξουμε τα δικά μας παιχνίδια!

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σε αυτή τη βιωματική δράση σκοπός μας εναι οι μαθητές να ξεφύγουν από τα στερεότυπα των αθλητικών χώρων και αθλημάτων και να δημιουργήσουν ένα χώρο παιχνιδιού χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα φυσικά στοιχεία. Καλούνται δηλαδή να συνθέσουν με φαντασία, δημιουργική σκέψη και συνεργατικότητα τα δικά τους παιχνίδια.

Φτιάχνουμε για αυτό το σκοπό μια πίστα δράσης που αποτελείται από όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους του σχολείου (εσωτερικούς κι εξωτερικούς) μαζί  με παρακείμενους χώρους αθλησης ή αναψυχής (αν έχουμε τη σχετική άδεια).

Το μοντέλο παιχνιδιού που επιλέγουμε γιατί ανταποκρίνεται αρκετά καλά στη βιωματική αυτή δράση είναι ο αγωνιστικός προσανατολισμός με κάποιες παραλλαγές που στόχο έχουν να προκαλέσουν τη φαντασία των μαθητών.

Ο καθηγητής/δάσκαλος αρχικά αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή, στη συνεχεια του υποστηρικτή και σε τελική φάση του εμψυχωτή των προσπαθειών των παιδιών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τα τελευταία χρόνια η αστικοποίηση αποξένωσε σε μεγάλο βαθμό την Φυσική Αγωγή από το φυσικό περιβάλλον, την περιόρισε σε γυμναστικoύς χώρους και την τυποποίησε υλικοτεχνικά. Σταδιακά χάθηκε η σχέση της με τη χαρά του παιχνιδιού, με τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και την παρεϊστικη συνεργασία.

Ιδιαίτερα στα σημερινά σχολεία αναγκάζουμε τα παιδιά να κινούνται και να αθλούνται σε  τσιμενταρισμένες ή ασφαλτοστρωμένες αυλές, ενώ το χώμα το έχουμε αποβάλλει σαν κάτι βρώμικο και μη αναγκαίο. Εκτός του ότι τα παιδιά απομακρύνονται από τα πολλαπλά ερεθίσματα ενός φυσικού περιβάλλοντος, η χρήση τέτοιων επιφανειών για τη φυσική άσκηση γίνεται συχνα αιτία τραυματισμών και κακώσεων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με το θέμα, χωρισμός ομάδων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ο χώρος διεξαγωγής της πρώτης φάσης είναι κατα προτίμηση η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου
Διεξαγωγή παιχνιδιού στη φύση-συζήτηση
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αυλή και προσκείμενοι χώροι (εάν έχουμε πάρει άδεια)
Δημιουργώ το δικό μου παιχνίδι
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ο προαύλιος χώρος του σχολείου και οι παρακείμενοι χώροι (αν έχουμε άδεια)
Παίζουμε και βελτιώνουμε τα παιχνίδια μας
100λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αυλή και προσκείμενοι χώροι(άν έχουμε πάρει άδεια)
Διδακτικοί Στόχοι
Σύνδεση της άθλησης με το φυσικό περιβάλλον
Μαθαίνουμε να παίζουμε με ασφάλεια
Χρησιμοποιούμε τη φύση και τις γνώσεις μας για τη δημιουργία των δικών μας παιχνιδιών
Εφαρμόζουμε στην πράξη αυτά που διδασκόμαστε στα άλλα μαθήματα .Δημιουργικοί μαθητές-αθλητές
Ανακαλύπτουμε εναλλακτικούς τρόπους άθλησης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
βιωματική δραση, φαντασία, δημιουργική σκέψη, ομαδικότητα, κατευθυνόμενη μάθηση, ανατροφοδότηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Χρονόμετρο, χαρτί φωτοτυπίας(αν χρησιμοποιήσουν κάτοψη του σχολείου ), υλικά που τα παιδιά θα βρουν στο σχολείο(μπάλες, κώνους, κλπ) και υλικά απο τη φύση(κουκουνάρια, φύλλα, λουλούδια, κλπ).
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΩΝΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Φυσικά" μπορούμε να κατασκευάσουμε και παίξουμε τα δικά μας παιχνίδια!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.