Μετακίνηση ελληνικών φύλων από τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο στη Λέσβο-αιολικοί μύθοι..3000χρόνια μετά η μετανάστευση συνεχίζεται

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Μετακίνηση ελληνικών φύλων από τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο στη Λέσβο-αιολικοί μύθοι..3000χρόνια μετά η μετανάστευση συνεχίζεται

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Τη 2η χιλιετηρίδα π.Χ και κυρίως την περίοδο 12ος αι π.Χ-9ος αι π.Χ ( α’ ελληνικός αποικισμός) παρατηρείται μετακίνηση ελληνικών φύλων-κυρίως Αιολέων αλλά και Αχαιών από τη Θεσσαλία και τη Β. Πελοπόννησο-στη Λέσβο και ευρύτερα στο ΒΑ Αιγαίο. Την ιστορική αυτή πραγματικότητα φαίνεται να την προδίδουν μύθοι που χάνονται στο χρόνο και συνδέονται με τοπωνύμια που την επιβιώνουν έως τις μέρες μας.

Με το παρόν σενάριο καλούνται οι μαθητές, με αφόρμηση τη σημερινή πραγματικότητα (αφίξεις ποικίλων μεταναστών)  στη Λέσβο, να αναζητήσουν τα χαρακτηριστικά των σημερινών μεταναστεύσεων στο νησί και να τα συσχετίσουν με τα αίτια-συνθήκες και τις συνέπειες των  μεταναστεύσεων ελληνικών φύλων στη Λέσβο πριν 3000-3500 χρόνια περίπου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στις τελευταίες. Στην έρευνα τους αυτή πρόκειται να στηριχτούν τόσο σε βιβλιογραφικές πηγές όσο και σε ψηφιακό/πολυμεσικό υλικό/χάρτες που φωτίζουν και συνδέουν την ιστορική πραγματικότητα με τους λεγόμενους αιολικούς μύθους και κυρίως με το μύθο του βασιλιά Μάκαρα. Τέλος βιώνοντας την ιστορική πραγματικότητα ( ιστορική ενσυναίσθηση) καλούνται να παράγουν ψηφιακά/πολυμεσικά κείμενα αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.

 

Βιβλιογραφία

Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. Α΄, Β΄.

Ι.Δ. Κοντή, Λεσβιακό πολύπτυχο

Α. Γονιδέλλη, Ιστορία της Αρχαίας Λέσβου

Δ. Π. Ματζουράνη, Οι πρώτες εγκαταστάσεις Ελλήνων στη Λέσβο(από την ιστορία της Λέσβου)

Γ. Τριανταφύλλου, Άγρα Λέσβου, Πραγματεία από την προϊστορία μέχρι την τουρκοκρατία

Aρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, Υπουργείο Πολιτισμού, Κ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ελληνικά φύλα φτάνουν στη Λέσβο κατά τον Α’ ελληνικό αποικισμό και πιθανότατα και νωρίτερα. Ποια ιστορική πραγματικότητα κρύβει ο μύθος του Ξάνθου, του Μάκαρα, του Λέσβου και του Ορέστη; Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές καλούνται με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού να προβληματιστούν σχετικά με την άφιξη μεταναστών σήμερα ( 21ος αιώνας μ.Χ.) –αίτια, αποτελέσματα- στη Λέσβο, να διερευνήσουν τους μύθους και τα ιστορικά κείμενα καθώς και ψηφιακό υλικό και να εντοπίσουν την προέλευση των ελληνικών φύλων που μετανάστευσαν στη Λέσβο 3500-3000 χρόνια πριν περίπου , τους λόγους της μετανάστευσης, την αντίδραση των γηγενών και τις συνέπειες της μετανάστευσης στον τόπο. Επιπλέον, οι ίδιοι ωθούνται να παράγουν ψηφιακά κείμενα, προκειμένου να εμπεδώσουν και να συναισθανθούν τη σχέση της ιστορικής πραγματικότητας με το μύθο, του σήμερα με το χτες.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Από το σήμερα στο χτες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ/4 μαθητές ανά Η/Υ και βιντεοπροτζέκτορας
Από το μύθο στην ιστορική πραγματικότητα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ/4 μαθητές ανά Η/Υ και βιντεοπροτζέκτορας
Παρουσίαση τελικού προϊόντος-ανασκόπηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ/4 μαθητές ανά Η/Υ και βιντεοπροτζέκτορας
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξηγούν τα αίτια και τις συνέπειες της μετανάστευσης στη Λέσβο (21ος αι μ.Χ,1500 π.Χ.-750 π.Χ)
Να εξοικειωθούν με τα ιστορικά κείμενα και με την άντληση ιστορικών στοιχείων από τους μύθους
Να αντιληφθούν τη σημασία των αιολικών μύθων στην αποκάλυψη του ελληνικού αποικισμού της Λέσβου.
Να προσεγγίσουν τον ελληνικό αποικισμό της Λέσβου ομαδοσυνεργατικά και βιωματικά.
Να παράγουν ψηφιακά προϊόντα αξιοποιώντας βιβλιογραφικές πηγές και ψηφιακά εργαλεία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αποικισμός, μετανάστευση, ελληνικά φύλα, Λέσβος, μύθος, Μάκαρας, Ορέστης, Αιολείς, Αχαιοί, γεωμετρική εποχή, μυκηναϊκή εποχή,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιντεοπροβολέα
Δημιουργός Σεναρίου: Δέσποινα Βερρή (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μετακίνηση ελληνικών φύλων από τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο στη Λέσβο-αιολικοί μύθοι..3000χρόνια μετά η μετανάστευση συνεχίζεται» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.