Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο - Handys in der Schule

Γερμανική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο - Handys in der Schule

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Γενικού Λυκείου (Α' - Γ' Τάξη), που διδάσκονται Γερμανικά σαν 1. Ξένη Γλώσσα (2 ώρες την εβδομάδα). Το σενάριο είναι 3ώρο.

Η Θεματική του είναι "Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο", ένα θέμα που απασχολεί κι ενδιαφέρει τους νέους. Γίνεται αναφορά όμως και στους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση τους.

Δίνει βάση σε παλιό και νέο  λεξιλόγιο μέσα από διαφορετικά κειμενικά είδη (εφημερίδα, περιοδικό, έντυπο). 

Σημαντικό είναι και η χρήση του νέου λεξιλογίου από τους μαθητές κι αυτό κατορθώνεται μέσα από την τελική εργασία, που τους δίνεται.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τι σημαίνει "καλή" χρήση ή κατάχρηση των κινητών τηλεφώνων από τους νέους (και όχι μόνον!). Εστίαση στο θέμα των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του Σχολείου (επιπτώσεις θετικές-αρνητικές). Μια διαπολιτιστική προσέγγιση του θέματος με αναφορές και στο τι γίνεται σε άλλες χώρες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γερμανική Γλώσσα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στη θεματική και στον "προβληματισμό"
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με Η/Υ, Ιντερνετ & βιντεοπροτζέκτορα ή εργαστήριο Η/Υ
Επεξεργασία υλικού σχετικό με το θέμα (λεξιλόγιο)
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή σε τάξη με Η/Υ, σύνδεση Ίντερνετ και βιντεοπροτζέκτορα
Υλοποίηση σχετικής εργασίας και αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με Η/Υ, Ιντερνετ & βιντεοπροτζέκτορα ή εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Το κινητό τηλέφωνο σήμερα
Συνειδητοποίηση (και προβληματισμός) του ρόλου που έχει δοθεί στο κινητό τηλ.
Να αποκτηθεί και να εμπεδωθεί λεξιλόγιο σχετικό με το θέμα
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, και δημιουργίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κινητά τηλέφωνα, Handys,
Υλικοτεχνική υποδομή
Φύλλα εργασία, Η/Υ, προβολικό μηχάνημα

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο - Handys in der Schule» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).