Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας

3 ώρες

Χωρισμός σε ομάδες και διανομή φύλλων εργασίας

17λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_1.docx fyllo_2.docx fyllo_3.docx fyllo_4.docx

Αφού ο διδάσκων αναφέρει το θέμα της ενότητας, εξηγεί ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν κάποια στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ελληνικό κράτος και τη λειτουργία του, σχεδόν απαράλλαχτα από τα χρόνια της σύστασής του (2 λεπτά).

Κατόπιν, χωρίζει τους μαθητές σε 4 ομάδες και μοιράζει στην κάθε μία ένα Φύλλο Εργασίας που περιέχει -όπως τους εξηγεί- κάποιο ή κάποια κείμενα από το διαδίκτυο.

Εξηγεί ότι πρέπει κάθε ομάδα να ετοιμάσει την απάντηση στην ερώτηση ή στις ερωτήσεις που περιέχει το Φύλλο της, προκειμένου να την πει προφορικά στην τάξη, αφού πρώτα διαβάσει μεγαλόφωνα την εκφώνηση της ερώτησης. (χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά) Αναφέρει, επίσης, ότι επιτρέπεται σε καθε ομάδα να κρατά σημειώσεις που θα τη βοηθήσουν να διατυπώσει με επάρκεια τη σχετική απάντηση/τις απαντήσεις.

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
4261