Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας

3 ώρες

Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στην ολομέλεια

18λεπτά

Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια του τμήματος την εργασία της που εκπόνησε-προετοίμασε ΜΕΣΑ στο εργαστήριο στο πλαίσιο όσων λεπτών διατέθηκαν στην αμέσως προηγούμενη φάση.

Κάθε φύλλο εργασίας αναφέρει τη διάρκεια κάθε παρουσίασης της ομάδας που το ανέλαβε/χρεώθηκε.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
4264