Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

2 ώρες

Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος (σύνδεση σειράς)

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_1.doc fyllo_ergasias_2_fasi_1.doc

Κατά τη φάση αυτή, οι μαθητές καλούνται να διαμορφώσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, που θα περιλαμβάνει:

  • τουλάχιστον δύο ωμικές αντιστάσεις,
  • πηγή συνεχούς ρεύματος,
  • διακόπτη

Παράλληλα μέσω του φύλλου εργασίας, ανασύρονται πρότερες γνώσεις σχετικά με το νόμο του Ohm 


Το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα...γίνεται σύνθετο!!!


ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ


ΣΥΝΘΕΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ


ΣΥΝΘΕΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ


Ώρα για σκέψη...


Ερώτηση αντιστοίχισης


Το τρίγωνο του Νόμου του Ohm


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
617