Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

2 ώρες

Διεξαγωγή σχέσεων που διέπουν το κύκλωμα

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_4.doc

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των μαθητών και την καταγραφή των συμπερασμάτων τους, στο αντίστοιχο φύλλο έργου της προηγούμενης φάσης, οι μαθητές καλούνται να διεξάγουν μαθηματικούς τύπους που να συνδέουν τα βασικά μεγέθη του κυκλώματος (Τάση – Ένταση – Αντίσταση, καθώς και τον τύπο της ολικής αντίστασης του κυκλώματος)

Σημειώνεται ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν πρότερες γνώσεις, όπως αυτές του Νόμου του OHM, οι οποίες έχουν αναδυθεί μέσω ερωτήσεων-ασκήσεων κατά τη φάση 1.

Η σχέση της ολικής αντίστασης του κυκλώματος, θα προκύψει από τις συνεχείς δοκιμές των τιμών που έχουν καταγράψει στον πίνακα μετρήσεων του φύλλου έργου προηγούμενης φάσης.

Ο εκπαιδευτικός σε αυτή την φάση, είναι διακριτικός παρατηρητής και δρα επικουρικά και εφόσον του ζητηθεί από τους μαθητές ή όταν διαπιστώσει ότι  κάποια ομάδα βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Βασικό είναι ο εκπαιδευτικός, βοηθώντας  τους μαθητές να είναι φειδωλός και να μην προσφέρει τη γνώση αβασάνιστα αλλά να δίνει ένα μικρό έναυσμα για να προχωρήσει η ομάδα στο επόμενο στάδιο της εργασίας της.   


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
620