Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

2 ώρες

Καταγραφή μετρήσεων (Τάσης - Ρεύματος-Αντίστασης)

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_2.doc

Στην παρούσα φάση, οι μαθητές καλούνται να τροποποιήσουν το κύκλωμα, προσθέτοντας όργανα μέτρησης(Βολτόμετρο - Αμπερόμετρο).

Ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου έργου της φάσης αυτής και μεταβάλλοντας την τιμή των αντιστάσεων, θα συμπληρώσουν τον πίνακα μετρήσεων του φύλλου έργου.


Συμβολική παράσταση Ηλεκτρικού Κυκλώματος αντιστάσεων συνδεσμολογίας σειράς


Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά


Τάση στα άκρα των αντιστάσεων


Τάση σε απλό ηλεκτρικό κύκλωμα


Τάση σε σύνθετο ηλεκτρικό κύκλωμα


Τάση σε κύκλωμα δύο αντιστάσεων


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
618