Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

2 ώρες

Συζήτηση μεταξύ ομάδων βάση των καταγραφών

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_fasi_3.doc

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης και την καταγραφή των μετρήσεων στο φύλλο έργου οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν σε επίπεδο ομάδας αλλά και ολομέλειας της τάξης, εκφράζοντας τις παρατηρήσεις που πηγάζουν από τα αποτελέσματα που έχουν καταγράψει.  

Οι ομάδες συμπληρώνουν η μία την άλλη και καταλήγουν σε συμπεράσματα μέσω των παρατηρήσεων τους, ως αποτέλεσμα διαδοχικών συλλογισμών.

Τέλος γίνεται καταγραφή των συμπερασμάτων αυτών, στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας.

Ο εκπαιδευτικός, παρακολουθεί τη συζήτηση και όπου αυτός κρίνει αναγκαίο παρεμβαίνει ώστε να δώσει μια μικρή ώθηση, με σκοπό την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από τους μαθητές.   


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
619