Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

2 ώρες

Αναστοχασμός - Αξιολόγηση

25λεπτά

Οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τις προηγούμενες φάσεις του σεναρίου.

Έχουν γίνει κατασκευαστές, ερευνητές, έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα σε σχέση με τη μεταβολή των στοιχείων του κυκλώματος και τέλος έχουν διατυπώσει μαθηματικές σχέσεις που αντιστοιχούν στο κύκλωμα.

Σε αυτή τη φάση απαντούν σε μια σειρά από ερωτήσεις διαφόρων τύπων, διαπιστώνοντας οι ίδιοι και ο εκπαιδευτικός την επίτευξη των στόχων του σεναρίου.


Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής


Πρόβλημα 1


Πρόβλημα 2


Πρόβλημα 3


Πρόβλημα 4


Ολική αντίσταση κυκλώματος


Ώρα για σκέψη...


Το σύνθετο ηλεκτρικό κύκλωμα


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
621