Η Αντιμετώπιση του Πένθους στην Προσχολική Ηλικία

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Προσχολική)

Η Αντιμετώπιση του Πένθους στην Προσχολική Ηλικία

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας προτείνεται για την αντιμετώπιση μίας απώλειας ή για την προετοιμασία για μία επικείμενη απώλεια σε παιδιά προσχολικής ηλικίας


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις απωλειών στην ζωή τους, είτε πρόκειται για τον θάνατο ενός συγγενικού προσώπου, είτε ακόμη και για την απώλεια του κατοικίδιου ζώου της οικογενείας.

Στην ηλικία από 3 έως 5 ετών τα νήπια δεν μπορούν να αφομοιώσουν ακόμη την έννοια του θανάτου. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι συχνά τα παιδιά σχηματίζουν αόριστες εικόνες για τον θάνατο, συγχέοντας τον με τον ύπνο, ενώ δεν κατανοούν την μονιμότητα αυτού (Παπαδάτου & Καμπέρη, 2013).

Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και το οικογενειακό πλαίσιο συχνά φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τον σωστό τρόπο προσέγγισης περιστατικών απώλειας στην ηλικία αυτή. Το συγκεκριμένο σενάριο επιδιώκει να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην δυσάρεστη, αλλά συχνά εμφανιζόμενη αυτή κατάσταση.  

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας > Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις > Τα συναισθήματά μου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προαπαιτούμενες ενότητες-Προϋπάρχουσες Αντιλήψεις
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη σχολείου
Πεθαίνουμε όλοι; Τι αλλάζει; Ξαναζωντανεύουμε;
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη σχολείου
Ταφικά έθιμα... Παλιά και τώρα σε όλο τον κόσμο
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη σχολείου και σχολική αυλή
Τα συναισθήματά μου και οι αναμνήσεις μου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη σχολείου
Αξιολόγηση του προγράμματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη σχολείου και σχολική αυλή
Διδακτικοί Στόχοι
Να προσεγγίσουν την έννοια του θανάτου και της απώλειας
Να συνειδητοποιήσουν τις διαστάσεις, που σχετίζονται με τον θάνατο
Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους
Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και την ατομικότητα του καθενός
Να παρέχεται στήριξη και πληροφόρηση σε παιδιά και γονείς
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πένθος, απώλεια,
Υλικοτεχνική υποδομή
Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΙΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αντιμετώπιση του Πένθους στην Προσχολική Ηλικία » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.