Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

Εμφάνιση 1 - 9 από 9 αποτελέσματα

Σχολικός Κήπος

Μελέτη Περιβάλλοντος, Βιόσφαιρα

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ................Η ΠΕΤΡΑ

Μελέτη Περιβάλλοντος

"Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα"

Μελέτη Περιβάλλοντος, Πλανήτης Γη

Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας

Μελέτη Περιβάλλοντος, Υδρόσφαιρα

"Οι τέσσερις εποχές του χρόνου"

Μελέτη Περιβάλλοντος, κατοικία και κλίμα

Τα βουνά της χώρας μας

Μελέτη Περιβάλλοντος

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Μελέτη Περιβάλλοντος

Τα ζώα εκπέμπουν sos

Μελέτη Περιβάλλοντος

Ατομικά τροχιακά

Χημεία, Άτομα και μόρια, Κβαντομηχανική προσέγγιση